Cookies

1. Formål med websitets brug af cookies
2. Hvem sætter cookies på websitet?
3. Ejer oplysninger
4. Hvad er cookies?
5. Så lang tid opbevares cookies
6. Sådan undgår og sletter du cookies

 

Brugerpolitik

A. Personhenførbare oplysninger
B. Brug af personhenførbare oplysninger
C. Persondataloven – kontakt
D. Beskyttelse af personoplysninger

 

Dette website anvender cookies til følgende formål:

 

Funktionalitet

Nødvendige cookies, som sikrer tekniske funktioner, for eksempel at du har logget ind, udbedt dig materiale, har afvist cookies eller kan benytte sociale medier fra siden, f.eks. dele indhold fra siden.
Præferencecookies, som husker dine valg og indstillinger.

 

1. Analyseformål

Trafikmåling, så vi blandt andet ved, hvor mange, der besøger vores site og hvor langt tid de bliver på siden.
Drifts- og optimeringscookies, som hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen, fordi vi kan analysere, hvordan siden findes, bruges, og af hvilken type brugere.
Målrettet marketing, så vi kan tilpasse og forbedre vores markedsføring og gøre den mere relevant for vores brugere.
Anonym tracking til marketingbrug på tværs af websites, så vi kan få en bedre idé om, hvilken type brugere, vi har, og hvilket mønster, vores brugere har.

 

2. Hvem sætter cookies på websitet?

1. parts cookies sættes af:
FairPart A/S
Porsvej 2, 1. sal

9000 Aalborg

3. parts cookies sættes af:
Google Analytics
Autopilot HQ

 

3. Ejer oplysninger

Dette website udbydes af:
FairPart A/S
Strandvejen 7, 3. sal
9000 Aalborg


Hjemmesideejeren, dvs. FairPart A/S, er ansvarlig efter dansk ret for cookies eller lignende teknologier i forbindelse med brug af nærværende hjemmeside.

 

4. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål.
En cookie er en lille tekstfil, der lagres lokalt på din enhed eller giver mulighed for at tilgå allerede lagrede oplysninger på din enhed.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.
Eksempler på, hvad cookies kan bruges til
Cookies kan bruges til at sikre en bestemt funktion, fx at du har logget ind, har bestilt materiale, får multimedievideoer og social media plug-ins til at virke osv. (nødvendige og præference-cookies). De kan også bruges til at måle antal besøgende (trafikmåling) og forbedre brugervenligheden på en side ved at analysere, hvordan websiden bruges (drift og optimering). Cookies kan også bruges til at tilrette markedsføring til dig, så den bliver mere relevant (marketing, målrettet annoncering) eller til at finde ud af, hvilken slags profil og mønster, brugere af websiden har (analyse/marketing, anonym tracking på tværs af websites).

 

5. Så lang tid opbevares cookies

Cookies kan være permanente eller såkaldte session cookies, der sletter sig selv, når du lukker din browser eller efter et vist stykke tid (som kan variere fra timer til måneder eller endda år), men fornyes ved hvert besøg.
Levetid for cookies på dette website
Nogle cookies på dette site er permanente, dvs. at du selv skal slette dem, hvis du ønsker dem fjernet, mens nogle er session cookies, der sletter sig selv, når du lukker din browser.
Andre cookies på websitet er session cookies, der har følgende længere levetid (hvis ikke du sletter dem, før de udløber eller fornyes):
Cookies fra Google Analytics (trafikmåling) – udløber senest efter to år.

 

6. Sådan undgår du cookies 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra hjemmesiden, kan du vælge cookies fra i din browser. Information om dette findes hos den enkelte browser leverandør. Dette kan dog betyde, at du muligvis ikke kan benytte vores side helt eller delvist.

 

Privatlivspolitik for FairPart A/S:

 

1. FORMÅLET MED PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIKKEN

 

Formålet med nærværende Privatlivsbeskyttelsespolitik er at beskrive, hvordan FairPart A/S som dataansvarlig behandler dine personoplysninger.

Brugere af FairParts hjemmeside, investorer, potentielle investorer og andre fysiske personer, hvorom FairPart behandler personoplysninger, betegnes samlet som ”den registrerede” i nærværende politik.2. DATAANSVARLIG

FairPart behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med den registreredes anvendelse af FairParts hjemmeside, når den registrerede registrerer sig via hjemmesiden, tilmelder sig et arrangement, downloader materiale, deltager i en konkurrence, får adgang til beskyttet indhold mv.

 

Såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte FairPart:

 

FairPart A/S

Cvr.nr. 41 73 69 33

Strandvejen 3, 7. sal 

9000 Aalborg

E-mail: Tina@FairPart.dk

 

 

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

 

FairParts formål med behandlingen af oplysninger om den registrerede er blandt andet følgende:

 

Opnå kendskab til brugere af hjemmesiden.

Besvarelse af en forespørgsel fra den registrerede.

Overholde en aftale indgået med den registrerede.

Optimering af produkter, tjenester og teknologier.

Visning af indhold, der er relevant for den enkelte bruger af hjemmesiden.

Løbende korrespondance med registrerede, der henvender sig til FairPart.

Overholdelse af gældende lovgivning, herunder Hvidvaskloven.

 

4. PERSONOPLYSNINGER

 

Vi indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger.

 

Hvilke personoplysninger, der indsamles, afhænger af formålet med den registreredes henvendelse eller brug af hjemmesiden, men oplysningerne kan omfatte:

 

Navn
IP-adresse
Stillingsbetegnelse
Adresse
Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse

 

FairPart kontrollerer, at de persondata, der behandles, ikke er urigtige eller vildledende. Persondata opdateres løbende.

 

 5. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

 

Personoplysninger indsamles direkte hos den registrerede. Derudover indsamler FairPart oplysninger fra offentlige registre, herunder register over politisk eksponerede personer mv.

 

Den registrerede er forpligtet til at orientere FairPart, såfremt der sker ændringer i de afgivne personoplysninger.

  

6. VIDEREGIVELSE TIL OG ANVENDELSE AF DATABEHANDLERE

 

FairPart videregiver ikke den registreredes personoplysninger til tredjemand. Personoplysningerne opbevares i et af FairPart tilgængeligt system, hvortil alene FairPart har adgang.

 

I det omfang, FairPart måtte få behov for at videregive personoplysninger til tredjemand, der skal behandle personoplysninger på vegne af FairPart, vil FairPart indgå en databehandleraftale med denne databehandler.

  

7. OPBEVARING

 

FairPart opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til formålet med behandlingen. Derudover opbevarer FairPart personoplysninger i det omfang, dette er foreskrevet i speciallovgivning, herunder i henhold til Hvidvaskloven.

 

8. SIKKERHED

 

FairPart behandler den registreredes personoplysninger sikkert og fortroligt, og såfremt der på trods heraf sker et brud på datasikkerheden, vil et sådant brud blive anmeldt over for Datatilsynet, ligesom de berørte vil blive oplyst herom.

 9. RETTIGHEDER

 

Den registrerede har i henhold til forordningen følgende rettigheder:

 

Ret til adgang til persondata.

Ret til berigtigelse og i visse tilfælde sletning.

Ret til at gøre indsigelse over for behandlingen.

Ret til dataportabilitet.

 

Hvis den registrerede ønsker at få adgang til sine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod FairParts behandling, undersøger FairPart, om dette er muligt og giver meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at FairPart har modtaget henvendelse herom fra den registrerede. Der kan være lovgivning, lovbestemt tavshedspligt mv., der i konkrete tilfælde indskrænker den registreredes mulighed for at benytte sine rettigheder.

 

10. DET JURIDISKE GRUNDLAG

 

Det juridiske grundlag for FairParts behandling og videregivelse af personoplysninger er følgende:

 

Artikel 6, stk. 1, litra a) såfremt der behandles oplysninger på baggrund af et samtykke.

Artikel 6, stk. 1, litra b) for overholdelse af aftaler, der indgås mellem FairPart og den registrerede.

Artikel 6, stk. 1, litra c) for overholdelse af retlige forpligtelser, der påhviler FairPart.

Artikel 6, stk. 1, litra f) såfremt det er nødvendigt for, at FairPart eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse.

Hvis behandlingen baserer sig på et samtykke, har den registrerede ret til at tilbagekalde samtykket for den fremtidige behandling.

  

11. KLAGE

 

Den registrerede har ret til at klage til Datatilsynet for så vidt angår FairParts behandling af personoplysninger. Der henvises til www.datatilsynet.dk.