Fordele og risici

– ved ejendomsinvestering

Den usikre verdenssituation koblet med en attraktiv realkreditbelåning gør ejendomsinvestering til en relativt sikker investeringsform med mulighed for god forrentning af den investerede kapital.

Som ved alle andre investeringsformer er der dog altid en risiko forbundet med ejendomsinvestering. På siden her får du overblik over fordelene og risiciene ved ejendomsinvestering i partnerskaber, så du har et solidt grundlag for at beslutte, om denne type investering er noget for dig.

Vi anbefaler desuden altid, at du laver din egen vurdering af hvert enkelt projekt, evt. i samarbejde med din egen finansielle rådgiver, og vurderer, om det stemmer overens med dine forventninger.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Torben Simonsen

Indehaver og direktør

torben@fairpart.dk

22 22 12 14

Tina Fredensborg

Indehaver og direktør

tina@fairpart.dk

22 22 12 16

Stort potentiale for solidt afkast og udbytte

 • Stabilt afkast på lang sigt
  En forholdsvis lang investering kontra ejendommens værdistigning og driftsoverskud giver solidt grundlag for en sund og fornuftig investering.
 • Mulighed for løbende udlodning
  Stabile lejeindtægter sikrer et driftsmæssigt overskud, der delvist udloddes allerede fra første driftsår.
 • Værdifast og inflationssikker investering
  Via udvælgelse af solide ejendomme, hvor der kan skabes driftsoverskud og foretages løbende afdrag på gælden, sikres et solidt grundlag for en værdistigning på ejendommen.
 • Attraktiv investering med stabilitet
  Investering i boligudlejningsejendomme til private har historisk været den mest stabile aktivklasse indenfor ejendomsinvesteringer.
 • Adgang til bedre finansieringsmuligheder og ejendomme
  Via et FairPart partnerskab får du adgang til bedre finansieringsmuligheder og bedre ejendomme, end hvis du står som ene-investor. Dermed får du et bedre grundlag for et godt afkast på din investering.

 

Minimeret risiko

 

 • Risikospredning via bred portefølje
  Ved at købe en andel af en ejendom får du mulighed for at sætte dine investeringer i flere forskellige ejendomme med forskellige beliggenheder. Samtidig kan ejendomsinvesteringer supplere dine andre investeringer, fx i værdipapirer, så du får en bred portefølje. Dermed kan du sprede din risiko og opnå et mere stabilt afkast samlet set, da de forskellige typer investeringer sjældent svinger i takt.
 • Lavere risiko via partnerskaber
  Ved at investere i partnerskab med andre, undgår du at eje én ejendom 100%. Dermed udgør din risiko ligeledes kun en andel af ejendommens værdi.  
 • Attraktiv investeringstype
  Flere pensionskasser, banker og forsikringsselskaber placerer en stigende del af deres samlede portefølje i denne type investeringer. Det underbygger, at denne type investering anses som solid og attraktiv for såvel privatpersoner som virksomheder.

 

Nem og enkel proces og drift

 

 • Tryg proces fra A-Z
  FairPart håndterer hele investeringsprocessen fra indledende screening af projekter og match med investorer over gennemført investering og daglig drift og til afsluttende salg efter endt investeringsperiode (8-10 år).
 • Professionel drift
  Ejendommene driftes af professionelle ejendomsadministrationsselskaber, der sikrer attraktive lejeforhold og høj stabilitet af lejere, så udbytte maksimeres.
 • Solide ejendomme
  Vi udbyder kun ejendomme af nyere dato, hvor vedligeholdelsesudgifter er minimale, og driftsomkostninger således også minimeres.
 • Passiv investering
  FairPart håndterer den daglige drift af ejendomme og investeringer 100%. Det eneste, du som investor skal gøre, er at deltage i den årlige generalforsamling og evt. gøre brug af de øvrige investorfordele, vi tilbyder.

Der kan komme udsving i de budgetterede indtægter og udgifter, likviditeten og driftsresultatet.

Vores prospekter er baseret på fremadrettede budgetter, og derfor kan der være risici og usikkerhed forbundet med dem. Værdien af aktierne vil kunne falde, og aktionærerne kan i yderste konsekvens miste hele eller dele af det investerede beløb, men aldrig mere end det.

De primære risikofaktorer ved ejendomsinvesteringer er:

Lejeindtægten

Driftsbudgettet tager udgangspunkt i en lejeindtægt, der på tidspunktet for udarbejdelsen er rimelig i forhold til sammenlignede priser på andre tilsvarende boliger. Lejeindtægten kan påvirkes af:

 • Faldende efterspørgsel
  Hvis efterspørgslen på den pågældende type bolig i det pågældende område falder, vil tomgangen (ledige lejligheder) stige og de samlede lejeindtægter falde.
 • Behov for nedsættelse af leje
  Hvis der opleves stor tomgang, kan et resultat være, at lejen må sættes ned. Dermed vil de samlede lejeindtægter ligeledes falde.
 • Udvikling i Netto Pris Indekset (NPI)
  Den årlige leje reguleres i forhold til NPI. Hvis NPI udvikler sig lavere end forventet, vil lejeindtægterne falde. Omvendt, hvis NPI stiger mere end forventet, vil det betyde højere lejeindtægter.

 

Uforudsete forhold vedrørende ejendommen

Skulle der dukke uforudsete forhold op vedrørende en ejendom, kan det påvirke budgetterne. (Almindeligt vedligehold er indregnet i budgetterne).

Udbytter

Finansieringskilden skal årligt godkende udbetaling af de budgetterede kontante udbytter til investorerne.

Udvikler driften sig dårligere end forventet, kan de kræve, at årets overskud anvendes til at nedbringe gælden i stedet for at blive udbetalt.

Det gør vi for at minimere din risiko
 • Vi tilbyder kun solide, præscreenede projekter i attraktive områder.
 • Vi vægter kvalitet over kvantitet og udbyder kun projekter, der udgør en god driftscase og har potentiale for god værdistigning over tid.
 • Vi foretager tekniske undersøgelser via uvildige rådgivere for at sikre bygningernes kvalitet.
 • Vi sikrer professionel drift via erfarne ejendomsadministrationsselskaber.
 • Vi anvender en konservativ tilgang i vores beregninger og budgetforudsætninger for at skabe så stor forudsigelighed som muligt.
 • Vi indregner altid en fornuftig buffer i likviditeten, som gerne skulle sikre udbetaling af udbytter på det estimerede niveau.
Læs mere om vores proces >

 

INTERESSELISTE


Få direkte besked, når vi åbner for
investering i nye projekter.

 

Bliv skrevet op på
vores interesseliste i dag -->

 

Fair i navn og i handling

 

FairPart = Fremtidigt Afkast for Investorer med det
Rigtige match – i Partnerskab med andre