Investeringstyper og selskabsformer

- fordele og ulemper

På siden her får du overblik over skatteforhold og andre praktiske aspekter, der gælder for dig som investor, alt efter hvordan du investerer (som privat eller virksomhed), og hvilken type selskab ejendommen udbydes som.

 

Læs mere om fordelene og ulemperne ved at klikke på pilene.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tina Fredensborg

tina@fairpart.dk

22 22 12 16

Investering med selskabsmidler fra et A/S eller et ApS

 • Hvis du erhverver mindst 10% af ejerskabet i et A/S eller ApS, vil løbende udbytter og en gevinst ved salg være skattefri. Tilsvarende vil et tab ved salg ikke være fradragsberettiget.
 • Hvis du erhverver mindre end 10% af ejerskabet i et A/S eller ApS, vil løbende udbytter være skattepligtige, og en gevinst ved salg vil være skattefri. Tilsvarende vil et tab ved salg ikke være fradragsberettiget.
 • Hvis du erhverver andele i et K/S, vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget i anden indkomst i det investerende selskab.

 

Investering med midler fra virksomhedsskatteordningen

 • Midler fra virksomhedsskatteordningen kan ikke anvendes til investering i A/S eller ApS.
 • Hvis du erhverver andele i et K/S, vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget ved opgørelsen af den samlede virksomhedsindkomst efter virksomhedsskatteordningen og indgår derefter i den samlede skattemæssige overskudsdisponering.

 

Investering med private, frie midler

 • Udbytter fra et A/S eller ApS vil være skattepligtige som aktieindkomst efter gældende skatteprocenter og beløbsgrænser.
 • Gevinst ved salg vil blive beskattet som aktieindkomst. Et tab vil være fradragsberettiget som negativ aktieindkomst.
 • Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og salgssum.
 • Hvis der erhverves andele i et K/S vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget ved opgørelsen af den samlede skattepligtige indkomst. Virksomhedsordningen vil kunne tilvælges i forbindelse med investeringen.

 

Investering med pensionsmidler

 • Som udgangspunkt kan der ikke investeres i et K/S med pensionsmidler.
 • Investering i A/S eller ApS kan være et godt middel til risikospredning af dine pensionsmidler.
 • Kravet er, at der skal være opsparet minimum DKK 500.000 i pensionsmidler i samme pengeinstitut.
 • Investering via pensionsmidler skal mindst udgøre DKK 100.000, og ejerandelen af det selskab, der investeres i, må højst udgøre 25%.
 • Ved investering af pensionsmidler i et A/S eller ApS er maksimeringsregel
  • 20% af pensionsformuen op til DKK 2 mio.
  • 50% af pensionsformuen i intervallet DKK 2-4 mio.
  • 75% af pensionsformuen over DKK 4 mio.
 • Pensionsafkastskat er 15,3 % af såvel årets udbytte som kursgevinster. Hvert år, senest 1. december, skal investor give sit pengeinstitut oplysning om værdien af de unoterede aktier/anparter.

 

Aktieselskab (A/S)

 • Hæftelse begrænset til indskud. Selskabsformen er reguleret i Selskabsloven.
 • Selvstændig skattesubjekt. Over-/underskud kan ikke anvendes i andre indkomster eller underskud.
 • Pensionsmidler kan anvendes.
 • Selskabsformen er den bedste, hvis hver investor ejer 10% eller mere.

 

Kommanditselskab (K/S)

 • Hæftelsen er begrænset til indskud eller i særlige tilfælde maksimalt til et yderligere beløb fastsat i vedtægterne. Det vil fremgå af tegningsmaterialet, hvis det er aktuelt.

 

INTERESSELISTE


Få direkte besked, når vi åbner for
investering i nye projekter.

 

Bliv skrevet op på
vores interesseliste i dag -->

 

Fair i navn og i handling

 

FairPart = Fremtidigt Afkast for Investorer med det
Rigtige match – i Partnerskab med andre