Fælles exit

Projekter løber som udgangspunkt i 10 år, da det her er tanken at lave en fælles exit.

FairPart kan efter 5 år fremlægge en mæglervurdering og der kan på generalforsamlingen tages stilling til, om et salg ønskes. En beslutning om frasalg skal vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Individuel exit

Du har flere muligheder ved ønske om individuel exit:

  • Du kan selv finde en ny investor. Den mest anvendte og nemmeste måde er at kontakte medinvestorerne i sleskabet. Disse vil ofte være indstillet på at overtage den udbudte aktie. Du står selv for kontrakten med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din egen bank og købers bank

FairPart kan hjælpe til med salget. Der aftales en kurs som FairPart må sælge dine aktier til. FairPart har retten til at sælge aktierne i en nærmere aftalt periode.