Ejendomsadministrationen tager sig af:

  • Fremvisninger og dialog med lejere
  • Fraflytningssyn og flytteafregninger
  • Iværksættelse og kontrol af vedligeholdelses- og istandssættelsesarbejdet
  • Anmeldelse og håndtering af forsikringsskader
  • Kontakt til offentlige myndigheder vedr. lejemålene
  • Opkrævning af leje, forbrugsafgifter og andre ydelser ift. lejerne, herunder lejereguleringer
  • Udfærdigelse af lejekontrakter