Få overblik og indblik i processen fra start til slut

Overblik sikrer tryghed og forudsigelighed

Som investor får du let adgang til attraktive investeringer. For os er det vigtigt, du føler dig i trygge hænder. Vi vil gerne give dig et indblik i den grundighed, der er i processen med at formidle en attraktiv ejendom og sikre din investering giver et stabilt afkast. Vi ønsker at skabe så stor en forudsigelighed som muligt.

Det gør vi ved

 • Først at give dig et overordnet overblik over processens 8 step.
 • Dernæst at give dig mulighed for at læse uddybende om de 8 step i processen.

Step 1

Kvalificering af ejendommen

FairPart finder ejendommene, vurderer potentialet og skaffer finansieringsgrundlag

 

Step 2

Præsentation for investorer

Møde med potentielle investorer afholdes for at afklare, om der er match og reservation af ønsket ejerandel

 

Step 3

Uvildige rådgivere vurderer projektet

Uvildige rådgivere kvalitetssikrer projektet og udarbejder erklæringer herom

Step 4

Projektet tegnes

Ud fra prospekt- og tegningsmateriale beslutter investorer sig endeligt for investering i projektet

Step 5

Professionel selskabsadministration

FairPart sørger for selskabsadministrationen på vegne af investorerne

Step 6

Professionel ejendomsadministration

Professionel ejendomsadministrator sørger for fremvisning, udlejning og huslejeopkrævninger

Step 7

Årlige arrangementer 

Årligt afholdes generalforsamling ligesom der på sigt påtænkes sociale tiltag for FairParts investorer

Step 8

Salg af ejendommen

Investeringshorisont på 8-10 år. Fra 8. år besluttes årligt om salg er en attraktiv mulighed

Få uddybende indblik i faserne og svar på mange af dine spørgsmål nedenfor

Step 1)

Kvalificering af ejendommen 

Velovervejet beslutningsgrundlag

For os er det afgørende at være professionelle ved vurdering af ejendomme, for at sikre din investering er succesfuld.

Ved enhver vurdering af en potentiel ejendom vægtes følgende højt:

 • Udbudsprisen og perspektivet for værdistigning
 • Beliggenheden 
 • Udlejningspotentiale
 • Afkastmuligheder contra risiko
 • Finansieringspakken og hæftelser
 • Følsomhed

Hele forudsætninger for at projektet præsenteres som en mulig case er, at det er økonomisk attraktivt.

Step 2)

Præsentation af projektet og investeringen

Indsigt og overblik

I første omgang udarbejder vi en brochure, som giver et overordnet overblik over ejendommen og investeringen.

Gennem individuelle møder præsenteres du for projektet.

Målet med mødet er:

 • Præsentation af FairPart
 • Dialog om dine ønsker til investering, risiko og afkast
 • Præsentation af projektet
 • Dine muligheder med investeringen – er der et match?
 • Næste step – herunder om dine rådgivere skal gennemse projektet

Du kan investere både som privatperson, gennem et selskab eller med pensionsmidler. Vi udbyder andele svarende til min. 10% af den samlede investering.

Finder du investeringen attraktiv, reserverer du din ønskede andel.

Læs uddybende om de forskellige muligheder for dig som investor og skatteforhold

 

 

Din fordel

Med en investering gennem FairPart får du forrentet din formue gennem en attraktiv investering. Du får adgang til bedre finansieringsmuligheder og bedre ejendomme end, hvis du står alene. Du spreder din risiko bedre, da du kan investere i flere forskellige ejendomme. 

Step 3)

Uvildige rådgivere vurderer projektet

Din tryg og sikkerhed

Vi ønsker, at alle aspekter er grundig belyst. Gennem uvildige samarbejdspartnere sikrer vi en vurdering af:

 • Ejendommens lejeniveau er vurderet realistisk
 • Ejendommens tekniske tilstand
 • De økonomiske beregninger er korrekte
 • De juridiske dokumenter og retslige forhold
 • Om vedligeholdelsesudgifter er realistiske

 Uddybende om FairParts samarbejdspartnere kan du se under nedenfor.

Læs uddybende om FairParts samarbejdspartnerne

 

 

 

Din fordel

Din tryghed og sikkerhed sikres gennem disse uvildige vurderinger. Det er den bedst mulige måde at kvalitetsstemple prospektets oplysninger på og ejendommens tilstand.

Step 4)

Tegning af projekt

Endelig beslutning om din investering

Vi fremlægger prospektet for dig, så snart det er udarbejdet. Herefter skal du endelig beslutte dig for om, du ønsker at investere.

Beslutter du dig for investering, skal der udfyldes og indsendes en tegningsaftale.

Når projektet er fuldtegnet gennemføres handlen:

 • Du skal indbetale ½-delen af det investerede beløb
 • Op til ejendommen overtages skal resten af beløbet indbetales
 • Du skal indsende kopi af ID-papirer mv. til brug for finansieringskilderne
 • Når selskabet overtages oprettes du i det offentlige ejerregister
 • Købesummen betales og realkreditlån hjemtages
 • Ved første ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af min. 3 investorer

 

 

Din fordel

Fordelen er du først endelig giver tilsagn, når du har det fulde oplyste grundlag. Ligesom pengene også først indbetales, når der er vished for at investeringen gennemføres.

Step 5)

Overblik over investeringen

Professionel selskabsadministration

FairPart sørger for driften af selskabet herunder bogføring og kontrol af selskabet, udarbejdelse af regnskab, likviditetsstyring, overvågning af lånene, indberetning til Skat og Finanstilsynet og har den løbende kontakt med investorerne.

Læs mere om, hvad selskabsadministrationen tager sig af

 

 

 

Din fordel

Det er nemt for dig. Du slipper for mange praktiske gøremål.

Sikkerheden sikrer vi gennem brug af en portal der hedder "Betterboard". Det er et  GDPR sikkert system, hvor du modtager alle relevante informationer elektronisk. Du får en personlig adgang og vi sørger for du får adgang til alle relevante dokumenter. Her modtager du information om selskabets opstartsfase, investorkreds og årlige regnskaber. 

Step 6)

Administration af ejendommen

Professionel ejendomsadministration og udlejning

Vi ønsker at fremtræde professionelle og sikre, at lejerne får en fair, god og tryg oplevelse.

For FairPart er det vigtigt, at lejerne oplever, at deres henvendelse tages seriøst. At de får løst deres problemer hurtigt og effektivt. At de mærker, vi er der for dem. At de føler sig værdsat. Vi tror på, at relationer og ”forkælelse” giver et godt omdømme, tiltrækker attraktive lejere og dermed mindsker risikoen for tomgang. 

Fremvisninger til potentielle lejere sørger FairPart altid for sker gennem samarbejde med et administrationsselskab, der kun bruger kvalificerede fremvisere.

Læs mere om, hvad ejendomsadministrationen tager sig af 

 

 

Din fordel

Fordelen ved at have en dygtig ejendomsadministrator er, at du slipper for en masse arbejde og bekymringer. Professionelle driver ejendommen til succes gennem lav tomgang og færrest mulige udskiftninger. 

Step 7)

Årlige arrangementer

Værdsætter samarbejdet

Personlige relationer og gode oplevelser sammen sætter vi  pris på. 

Årligt aflægges årsregnskab og der afholdes generalforsamling, hvor investorer inviteres til at deltage. Kort efter udbetales udbytte. Til generalforsamlingen serveres et let traktement.

På sigt påtænkes sociale tiltag for alle FairParts investorer.  

 

 

Din fordel

Tryghed omkring din investering.

Udbygning af dit netværk, hvis du ønsker det.

Step 8)

Salg af ejendommen

Exit strategi

Forvent en investeringshorisont er på mellem 8-10 år. Fra det 8. år undersøger vi i samarbejde med investorkredsen muligheder for et strategisk exit. Ønsker du et individuelt exit, hjælper vi dig med det.

Læs mere om exit strategier 

 

 

Din fordel

Du får kompetent rådgivning om fordele og ulemper og kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.