Revisor

Revisionsfirmaet BDO, Aalborg

Revisor vurderer det økonomiske materiale, der ligger til grund for prospektmaterialet, herunder hvorvidt budgetforudsætningerne og sammenhængen mellem beregninger og forudsætninger er anvendt korrekt. Revisor vurderer dokumentationen i materialet og de skattemæssige forhold baseret på gældende lovgivning. Revisorerklæringen, som indgår i prospektmaterialet, må ikke give anledning til bemærkninger.

Advokat

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, Aalborg

Advokaten gennemgår på vegne af FairPart de aftaleretlige og juridiske materiale som vedtægter, servitutter og andre byrder og rettigheder, der påhviler ejendommen. Advokaten påser, at alle oplysninger er korrekt gengivet i prospektmaterialet. Investors tryghed ligger i advokaterklæringen, der bekræfter, at gennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger.

Rådgivende ingeniør

Niras Rådgivende ingeniører

Ingeniøren gennemfører en grundig, teknisk due diligence af ejendommen med anbefaling til udbedringer. Alle kommentarer og anbefalinger ses i tegningsmaterialet.

Ejendomsmægler

Forskellige uvildige erhvervs- og ejendomsmæglere

Vi bruger forskellige uvildige erhvervs- og ejendomsmæglere til at udarbejde en vurdering af købsprisen og lejeniveau. Begge dele vedlægges i tegningsmaterialet.