Selskabsadministrationen tager sig af:

 • Bogføring og kontrol for selskabet
 • Udarbejdelse af budgetter for selskaber
 • Betaling af selskabets udgifter, fx finansieringsudgifter
 • Anbringelse af likvide midler
 • Budgetkontrol hvert kvartal
 • Kommunikation med långivere
 • Låneomlægning
 • Løbende dialog med investorer
 • Udarbejde bilag til selvangivelsen
 • Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger samt udarbejdelse af referater
 • Bistand ved evt. anpartsoverdragelser
 • Kontakt til offentlige myndigheder og forretningspartnere

FairPart varetager administration fra overtagelsesdagen og typisk på en 5 årig aftale.

Herefter kan investorerne vælge en anden administrator. Forlængelse med FairPart kan aftales.